Efficiënte uitrol van FttH in Hoogbouw

Waar menig aanbieder al de nodige expertise heeft opgebouwd in de uitrol van FttH (Fiber to the Home) in laagbouw is dit voor hoogbouw een echte uitdaging. De complexiteit zit hem in de combinatie van het aantal aansluitingen, de afhankelijkheid van bewoners en dat in combinatie met de hoogte van gebouwen.

David van de Leun is als consultant bij een van de klanten van NAUMAC aan de slag gegaan met de standaardisatie van de onderliggende processen. Doel: de aanleg van FttH in hoogbouw beter en efficiënter uitvoeren. Hij is zijn klus bij het begin begonnen, want er was nog niets vastgelegd en gestandaardiseerd. Eerst moest de basis op orde gebracht. Dus ging hij samen met zijn collega’s aan de slag met het beantwoorden van vragen als:

  • Hoe willen we werken? Wie doet wat en wanneer?
  • Wat is de rol van de projectleider op het gebied van kennis(-overdracht), ervaring delen, besturing en communicatie?
  • Welke verwachtingen hebben de belangrijkste stakeholders: de aannemers, uitvoerders en monteurs?
  • Welke mogelijkheden zijn er om die verwachtingen waar te maken?
  • Waar gaat op gestuurd worden?
  • Welke capaciteit is er dan nodig? Is die beschikbaar of hoe kan die beschikbaar worden gemaakt?

Stap voor stap nam David delen van de keten onder de loep en voerde hij stap-voor-stap verbeteringen door. Niet te veel en te snel, maar goed en grondig op een wijze waarin iedereen mee kon.

En in die verbeterslagen leverde hij de bewijzen op, dat deze nieuwe manier van werken echt ook waarde toevoegt. Overtuigender kan het niet, zeker niet toen collega’s zich zelf ook verantwoordelijk gingen voelen voor de behaalde successen. Zij kregen vervolgens een zichtbare coachende rol bij de uitrol op een volgende locatie.

Zelfs toen Corona alle bouwprojecten stil legde en toen alles ‘op slot’ ging wist David met zijn team door te gaan. Hij liep wel achterstand op maar wist deze ook weer in te lopen door buiten de bestaande kaders te denken en doen. Hij zocht nieuwe partijen op, ging nog slimmer organiseren, strakker besturen, werd selectief naar de onderaannemers, met de focus op kwaliteit en effectiviteit. Hierdoor wist hij zelfs de forecast van 2020 te halen en zelfs te overtreffen.

Glasvezel heeft de toekomst en Nederland is koploper. Maar de uitrol kost enorm veel geld. Met zijn aanpak heeft David een succesvolle manier gevonden waarop er, met behulp van standaardisatie,  nieuwe gebieden in hoog- en laagbouw versneld kunnen worden aangesloten. Zo kost een uitrol minder tijd en dat betekent minder geld dus genereert dit meer omzet. Een succesformule waar menige organisatie baat bij kan hebben!