Samen duurzaam transformeren

Versnel en verslim met behulp van onze Sustainability Transformers

Ons team van ervaren Sustainability Transformers bestaat uit senior professionals met kennis en ervaring van duurzaamheid, business en IT. Met
advies en coaching helpen we organisaties om focus aan  te brengen in de transformatie.

Iedere organisatie is anders en bevindt zich in een andere fase van hun Sustainability Transformatie. NAUMAC helpt organisaties om over te gaan tot actie: van compliance en kleinschalige initiatieven naar een organisatie waar Sustainability in het DNA van alle medewerkers zit.

Onze aanpak is om via workshops op afdelingsniveau of ketenbreed te ondersteunen bij:

  • Het ontwikkelen van  een duurzame strategie en actieplan
  • Het bepalen van een performance baseline en prestatie-indicatoren
  • Haalbare en concrete doelstellingen en acties vast te leggen die voldoen aan de CSRD
  • De efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren en laten aansluiten op de klantbehoefte.

Voorbeelden van Sustainability Transformation Advies

Algemeen

ESG & duurzame ontwikkeling
Weet welke bedrijfskritische onderwerpen moet geadresseerd, betrek stakeholders en ontwikkel een haalbare strategie om duurzaamheidsproblemen aan te pakken en de continuïteit van de organisatie te waarborgen
Analyse CSRD-kloof & 0-meting
zorgen voor naleving van de CSRD is niet alleen een kostenpost, maar biedt ook de kans om sociale en milieuaspecten te benutten voor het bedrijf en andere belanghebbenden
Duurzame innovatie
Identificeer en ontwikkel nieuwe manieren om win-win-win-kansen te creëren voor bedrijven, aandeelhouders/eigenaren en andere belanghebbenden
Previous slide
Next slide

Circulaire Economie

Ideeën
Versnel de duurzaamheidsinnovatie en identificeer kostenbesparingen via een reeks ideeënsessies voor de circulaire economie
Afvalstromen in kaart
Breng de afvalstromen in voor energie en materialen in kaart en identificeer waar milieu- en economische voordelen kunnen worden behaald
Levenscyclus analyse (LCA)
Begrijp de ecologische voetafdruk van de producten en vergelijk de duurzaamheid van verschillende materialen en producten
Previous slide
Next slide

CO2 -emissie reductie

Bepaal de emissie-baseline & -doelstellingen
Ontwikkel een eerste emissie-baseline en emissie-doelstellingen, zet het traject van continue verbetering op ten behoeve van continue performanceverbetering
Roadmap broeikasgas technologie
Ontdek hoe IOT- en platformtechnologie kan worden gebruikt om de decarbonisatie in Scope 3 te versnellen
Previous slide
Next slide

Operationele bedrijfsvoering

Digitale ondersteuning bij verduurzaming
Ontdek hoe digitale technologie kan worden gebruikt voor duurzaamheidsdoelstellingen
Business case duurzame waardecreatie
Ontwikkel business cases die de economische en ecologische voordelen van voorgenomen innovaties kwantificeren
Optimalisatie van de Supply Chain
Identificeer door de keten de uitdagingen en kansen om nieuwe waarde te creëren voor de organisatie en het milieu
Performanceverbetering duurzame inkoop
Status quo bepalen van de milieueffecten van het inkoopbeleid en identificeren van de verbeterpunten voor de bevoorrading, ter ondersteuning van uw Scope 3-impact
Previous slide
Next slide