Leren is transformeren

Onze Academy ondersteunt organisaties in de Sustainability transformatie

Hoe behoud je continuïteit en transformeer je tegelijkertijd naar een duurzame organisatie?  Een succesvolle transformatie naar een Sustainable Excellente organisatie kenmerkt zich door de centrale positie die medewerkers hierin krijgen toebedeeld en het aanstekelijke  Sustainable Leiderschap.

NAUMAC ondersteunt bedrijven:

  • Bij het opbouwen van de drive en passende motivatie voor verduurzaming binnen organisaties
  • Om momentum te creëren
  • Duurzaam te kunnen innoveren

Wij helpen bedrijven om de benodigde competenties voor een succesvolle Sustainable Transformatie organisatiebreed te versterken. 

Onze Academy heeft een praktische insteek waarin we werken met herkenbare casestudy’s, bruikbare kennis. Ons doel is om teams in staat te stellen hun performance op het gebied van verduurzaming continu te verbeteren.

De inhoud van ons Sustainability Trainingsprogramma

Basiskennis  

ESG & duurzame ontwikkeling
ESG duurzame ontwikkeling voor het bedrijfsleven: identificeren van kostenbesparingen en omzetgroei die tegelijkertijd voordelen voor mens en milieu opleveren
Relevante wetgeving (o.a. CSRD)
inzicht in de verplichtingen waaraan de organisatie moet voldoen en hoe de regeldruk kan worden omgezet naar een commerciële kans.
Previous slide
Next slide

Circulaire Economie

Basis principes van de circulaire economie
Inzicht in de principes, de onderliggende strategiën, concrete voorbeelden en waardecreatie in de circulaire economie
Circulaire Economie als kans
Hoe te excelleren in de circulaire economie en met behulp van systeemdenken complexe milieu-uitdagingen op te lossen en meer bedrijfsvoordelen te behalen
Circulaire bedrijfsmodellen
Leer om circulaire bedrijfsmodellen op te stellen en te implementeren waarmee de concurrentiepositie wordt versterkt
Previous slide
Next slide

CO2 -emissie reductie

CO2 -emissie reductie & Net Zero strategieën
Begrip van het meten, stellen van doelen, implementatie en rapportage
Digitale mogelijkheden
Inzicht in de details van de emissiemetingen, oplossen van scope-3 uitdagingen en het benutten van de digitale technologie
Previous slide
Next slide

Operationele bedrijfsvoering

Performance verbetering
Inzicht in het vertalen van procesverbetering naar process mapping, LEAN, LCA
Circulaire inkoop & Supply Chain Management
Leer kosten- en energie-efficiëntie te realiseren in de totale leveringsketen (scope 3 efficiëntie)
Circulair Productmanagement
Ontwikkeling van circulaire activiteiten en materialen waardoor de veerkracht en het concurrentievermogen in de keten wordt vergroot
Marketing
Inzicht in ‘groene claims’, hoe ‘greenwashing’ te vermijden, milieuvriendelijke product labelling en klantbenadering
Verduurzaming organisatiebreed verankeren
hoe alle bedrijfsfunctie (HR, Digital, Fiance, etc.) een rol kunnen spelen bij het creëren van een duurzame organisatie
Previous slide
Next slide